Urząd Miasta Sławkowa

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Miejska Sławków

41-260 Sławków, Rynek 1
Telefon: 32 2931552 Faks: 32 2931233
E-Mail: um@slawkow.pl
WWW: http://www.slawkow.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /umslawkow/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 17' 53.94"N, 19° 23' 18.24"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku - od 7.30 do 15.30
piątek - od 7.30 do 14.00
Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta
poniedziałek - od 8.30 do 16.45(przerwa: 10.30-10.45, 14.30-15.00)
od wtorku do czwartku - od 7.30 do 14.00(przerwa: 10.30-10.45)
piątek - od 7.30 do 12.30(przerwa: 10.30-10.45)
HerbStruktura (spis komórek organizacyjnych) urzędu
Symbol Nazwa wydziału
PO.III Administrator systemu teleinformatycznego
ASI Administrator Systemu Teleinformatycznego
AW Audytor Wewnętrzny
B Burmistrz
ZK.K Główny Specjalista - koordynator programów kryzysowych i OC
ZK Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
IOD Inspektor Ochrony Danych
GKI.K Kierownik GKI
GP.K Kierownik GP
PO.IV Kierownik Kancelarii Niejawnej
KB.K Kierownik KB
OS.K Kierownik OS
OSGW.K Kierownik OSGW
PW.K Kierownik PW
SO.K Kierownik SO
ZZ.K Kierownik ZZ
POS Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Środowiska
PO.I Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
PA Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
PO Pion Ochrony Informacji Niejawnych
GKI Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
GP Referat Gospodarki Przestrzennej
IN Referat Informatyki
KB Referat Księgowości i Budżetu
OSGW Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OS Referat Oświaty i Spraw Społecznych
PW Referat Podatków i Windykacji
SO Referat Spraw Obywatelskich
ZZ Referat Zamówień Publicznych
RP Rzecznik Prasowy
S Sekretarz Miasta
F Skarbnik Miasta
PW.III Stanowisko do spraw obsługi kasowej
PW.VI Stanowisko do spraw opłat lokalnych i windykacji
PW.IV Stanowisko do spraw płacowych
PW.II Stanowisko do spraw poboru podatków
PW.V Stanowisko do spraw windykacji
PW.I Stanowisko do spraw wymiaru podatków
BHP Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
KB.I Stanowisko ds. dochodów budżetowych
OS.III Stanowisko ds. dowozu uczniów
SO.VI Stanowisko ds. działalności gospodarczej
SO.V Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
GP.III Stanowisko ds. geodezji
SO.III Stanowisko ds. gospodarczych
GP.IV Stanowisko ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
ZZ.III Stanowisko ds. informacji i zamówień publicznych
GP.II Stanowisko ds. informacji planistycznej
GKI.I Stanowisko ds. infrastruktury technicznej
GKI.II Stanowisko ds. inwestycji
SO.I Stanowisko ds. kadr
KW Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
GP.V Stanowisko ds. obrotu gruntami
ZZ.I Stanowisko ds. obsługi rady
SO.VIII Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
ZK.I Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej (inspektor)
OSGW.I Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I
OSGW.II Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej II
OSGW.III Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej III
OSGW-IV Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej IV
OS.I Stanowisko ds. Oświaty i Zdrowia
KB.III Stanowisko ds. planowania budżetu
GP.I Stanowisko ds. planowania przestrzennego
KB.II Stanowisko ds. realizacji budżetu
OS.II Stanowisko ds. Turystyki, Kultury i Sportu
SO.II Stanowisko ds. wojskowych
KB.IV stanowisko ds. wydatków budżetowych
SO.IV Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
ZZ.II Stanowisko ds. zamówień publicznych
ZJ Stanowisko ds. zarządzania jakością i rozwoju miasta
SM Straż Miejska
USC Urząd Stanu Cywilnego
ZB Zastępca Burmistrza Miasta

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij